Çilingir Kimdir, Çilingir Mesleği Nedir?

Çilingir, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, işlemeyen kilitleri açma, kilide ve anahtarın numunesine göre yeni anahtarlar yapma, kilit montajı, bakım ve onarım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Çilingirlik Mesleği: Farklı tip ve modeldeki, anahtar ve kilitlerle ilgili her türlü işlemin yapıldığı, kapılara takılan çeşitli tipte yayların montajının ve bakımının yapıldığı meslektir.

Çilingir Meslek Tanımı

Çilingir; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, ev, araç, kasa ve benzeri anahtarlarını çoğaltan, kilit açan, kilide anahtar yapan ve kilitle ilgili diğer bakım, tamir ve montaj işlemlerini yerine getiren ve meslekî gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Çilingirlik Mesleği Nedir?

Çilingir; anahtar ve kilit gibi ince demircilik işleri yapan zanaatçıdır. Çilingirlik tarihi boyunca; kilitli kalmış kapıları maymuncukla açma, bozuk kilitleri onarma ve bazı makinelerin küçük parçalarını eskisine benzer biçimde yeniden yapma gibi işlere odaklanılmıştır. Sanayi Devrimi’ni izleyen yıllarda yoğunlaşan seri üretim çilingirlerin çalışma alanının daralmasına yol açmıştır.

Çilingir Neler Yapar?

 • Anahtar markalar,
 • Örnek anahtara chip kontrolü yapar,
 • Anahtarın kopyasını çıkarır,
 • Anahtarın çapağını alır,
 • Anahtarı kodlar,
 • Maymuncuk hazırlar,
 • Kilit Açma Tutanağı doldurur,
 • Çilingir kilidi açar,
 • Kilide anahtar yapar,
 • Kilit tamiri yapar,
 • Kilit şifresi değiştirir,
 • Kilide barel takar,
 • Emniyet sistemi takar.

Çalışma Alanları: Çilingir Çalışma Ortamı ve Koşulları

Anahtarcılık ve çilingirlik sektöründe; Anahtarcı ve çilingirlerde, Anahtar imalât fabrikalarında istihdam olunabilir.

Çilingir; işletme içerisinde havalandırılmış ve iyi aydınlatılmış kapalı ortamlarda çalışacağı gibi işletme dışında da müşterinin belirlediği ev, işyeri ve benzeri yerlere giderek çalışabilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.